Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Key2info bvba.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel
Key2info bvba
Berlaarsestraat 31
2500 Lier

Telefoon: +32 475 51 73 36
Email: hello@bruno-agency.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0673.621.844

Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens
Statistische informatie
Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de website, de websites van waaruit u naar de website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina’s die u op de website bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie
Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals;

  • een vraag stellen via het contactformulier
  • een brochure aanvragen

worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld. De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot contactgegevens, en meer bepaald uw naam en e-mailadres.

Dergelijke gegevens worden gebruikt:

  • om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
  • om statistische informatie te verzamelen en trendanalyses op te stellen om beheers- en marketingdoeleinden;
  • om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail te bezorgen.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot Key2info bvba op de hierna vermelde contactgegevens.

Key2info bvba
Berlaarsestraat 31
2500 Lier

Telefoon: +32 475 51 73 36
Email: hello@bruno-agency.be

Logo-key2info-web

wordt

about bruno agency

Tijd om jouw vernieuwde digital sidekick bruno te verwelkomen! Hetzelfde steengoed agency, maar nu ook met een naam die even stevig is als onze service. Leer bruno kennen op onze vernieuwde website!